Yeshiva Hifkadeti Shomrim


הרב הגאון דניאל פלבני שליט"א


זה כבר 25 שנה שמוסדות הפקדתי שומרים קולטים בחורים המבקשים להכיר את היהדות.
באווירה חמה ובריאה אלפי יהודים טובים קבלו עד היום את חיבתו ותשומת ליבו המיוחדת של מרן ראש הישיבה הרב הגאון דניאל פלבני שליט"א ושל צוות הרבנים הרציניים והמסורים.
 

יהודים אלה הם היום ראשי משפחות וחיים בהרמוניה בדרך התורה 

 

.


הרב פלבני שליט"א חיבר ספרים נפלאים:
אמרי דניאל ופניני דניאל - על התורה.
מעדני דניאל – הלכות.
ספר הסגולות, המקבץ אלפי סגולות מיוחדות ותפילות
.

שתיים מן הסגולות מוצעות לכם:
"סגולת הנחש" למציאת חן (משפטים וכד')
"סגולת עין החתול" לפרנסה והצלחה.

(סגולת הנחש" למציאת חן (משפטים וכד''
 
"סגולת עין החתול" לפרנסה והצלחה
 
ישיבתנו מעמידה לרשותכם 30 אברכים מצויינים וכ-50 תלמידים לימי האזכרות שלכם וגם להקדיש את לימודם להצלחתכם, בריאותכם ופרנסתכם.

 

French  - Form - Donation -

Tel: 972-2-5822672 
Fax: 5822722 
E mail: hifkadetisho@bezeqint.net

צרו עמנו קשר דרך ספח התשובה ו\או באי מייל.
מוסדות הפקדתי שומרים, רחוב שמואל הנביא 46 ירושלים.
טל: 02-5822672 - פקס: 5822722 - אי מייל: hifkadetisho@bezeqint.net

"Hifkadeti shomrim,Yechiva en Israel,Torah en Israel,Etudiants en Israel,Livres en Israel,Judaisme en Israel,Retour en Israel,
Sources en Israel,Jerusalem en Israel,Religion en Israel,Azkara en Israel,Segoula en Israel,Priere en Israel,Kotel en Israel,
Benediction en Israel,Juif en Israel,Saint en Israel,Edition en Israel,Social en Israel,Reussite en Israel,CD en Israel"

 
Retour vers
Judaisme
Retour vers
Cyber-Contact
Régie Publicitaire / Advertising Agency

Webmaster & Advertising

Cyber-Contact .Copyright © 2001-2006
Le Portail  des Portails  francophone de la Communauté Juive
Modification : quotidienne
www.cyber-contact.com - Development 

For the Jewish Communities