_____________________________________________

La paracha de la semaine tirée du:
"Guide initiatique des VERTUS ESSENTIELLES" 
Pour inscrire le nom 
d'une  personne et  lire les tehilim pour  sa guérison.
-

Les prières en phonétique.
BENEDICTIONS du MATIN
Bénédiction pour  le Talith
Bénédiction pour les Téphilin
CHEMA ISRAEL
ASHRE
Bénédiction du Séfer
GOMEL 
KIDDOUCH VENDREDI SOIR
KIDOUCH SAMEDI MATIN 
HAVDALA
BIRCAT  HAMAZONE
KADDISH SEFARADE
Pour demander une priere pour un malade
Pour s'associer a n'importe quel moment a une lecture partagee par des juifs du monde entier.

 
 
 
 
 

GOMEL
A reciter après un voyage , un accident ou une maladie
 
  Halelouyah ode Ado-nay  bekhol levav, bessod yechavim veeda.
   Hodou la-Ado-nay  ki tov, ki
   leolam ‘hasdo.
   Yodou la-Ado-nay  ‘hasdo
   venifleotam livne adam.
   Baroukh atta Ado-nay  Elo-henou melekh
   ha’olam hagomel le’hayavim tovoth, chegue­
   malani kol tov.
L’assistance repond:
   Amen, hael acher guemala’h kol tov vehen va’hessed
   ve’hemla. Yitbarakh veyitromam al
   kol berakha outehila hou berakhamav
   yichmor’ha veyigumol’ha laad kol tov netsa’h sela.
____________________________________

CHEMA ISRAEL
On porte la main droite sur les yeux et on dit:
Chema Israel Ado-nai éloénou Ado-nai e'Hade:

 
 (A voix basse)
Baroukh chem kévode malkhouto léolam vaéde:
Vea avta ete Ado-nay eloekha bekhol levavkha ouv khol nafchekha
ouv khol meodekha : Veayou adevarim aele acher anokhi metsavekha
ayom el levavekha Vechinane tam levandkha vedibarta bam bechiv
tekha bevetekha ouv lekhtdkha vaderekh ouv chokhbekha ouv koumekha:
Ouk chartam leote al yadekha :
(on embrasse le Tefilin du bras)
veayou letotafote ben enekha:
(on embrasse le Tefilin de la tete)
 Oukhtavtam al mezouzote betekha ouvicharekha:
Veaya im chamoa tichmeou al mitsvotai acher anokhi metsave et khem ayom
leaava et Ado-nay eloekhem oul ovdo bekhol levav khem ouv khol nafchekhem :
Venatati metar artsekhem be ito yore oumalkoch veassafta deganekha vetiroch
kha veits arekha : Venatati essav bessade kha livem tekha veakhalta vessava ta :
Icham rou lakhem pen yifte levav khem vessartem vahvade tem elo im aH’erim
ye ichtaH’ avitèm laèm : VéH’ ara
(On baisse la voix jusqu’a “a! aarets atova”)
 af adonai bakhem vehatsar et achamaim veto yi-ye matar veaadama lo titen et yevoula
 va avade tem me era meal aarets atova  /////
acher Ado-nay noten lakhern :
Vessam tem et devarai ele levav  khem veal nafchekhem oukchartem otam leote
al yade khem
(on embrasse la Téfila du bras)
 veayou letotafote ben enekhem
(on embrasse la Tefila de la tete)
Ve limade tem otam èt benékhém ledaber bam béchivtékha bévétékha ouv
 lekkhtekha vadérèkh ouv chokhbékha ouv kournékha:
Oukhtavtarn al mézouzote bétékha ou vichãrékha : Léma âne yirbou yémékhèm
vime vénékhèm al a adama acher nichba adonai Ia avotékhèm latet laèm
kirmé achamaim al a arets:
Vayomèr Ado-nay  èl moché lemor : Daber èl béné israel véamarta ale em véâssou laèm
tsitsite
(on embrasse les Tsitsit)
al kane fé vigdéem lédorotam vénate nou al tsitsite
(on embrasse les Tsitsit)
 akanaf petil tekhelete : Veaya Iakhem letsitsite
(on embrasse les Tsitsit)
 our item oto ouz khartem et kol mitsvote adonai vaassitem otam velo tatourou
aH’are levavkhem veaH’are enekhem acher atem zonim aH’ are em :
 Léma âne tizkérou va âssitèm et kol mitsvotai vi yitèm kédochim leloékhèm :
 Ani Ado-nay  eloekhem achèr otséti étkhèm mé-érèts mitsraim li yote lakhèm lélo im
ani Ado-nay  éloékhèm:
L’officiant répète a haute voix:
Ado-nay eloekhem emet.

 

____________________________________

 KIDOUCH DU VENDREDI SOIR
 
 
      Yom hachichi vaykhoullou hachamaym véhaarèss, vékhol cébaame,
         vaykhal, élohim, bayom hachébii, mélakhto achèr âssa, vaychbote
         bayom hachébii, mikkol mélakhto achèr âssa, vaybarèkh é!ohim
         ête yom hachébii, vayqaddèche oto, ki bo chabath mikkol mélakhto,
         achèr bara élohim laâssote.
 
                     BENEDICTION SUR LE VIN
 
         Sabre maranane : Baroukh atta Ado-nay  élo-hénou mélèkh haôlam
         bore pen haguefene.Baroukh atta adonaye élohénou mélèkh
         haôlam achèr quiddechanou bémisvotav vérassa banou, véchabbath
         quodcho béahaba oubrassone hinhilanou, zikkarone lémaâssé
         béréchite, téhilla lémiqraé quodeche, zékher lissiate misrayme,
         véchabbath qodchekha béahaba oubrassone hinhaltanou, baroukh
         atta Ado-nay  mékaddeche hachabat.
 
                  APRES S’ETRE LAVE LES MAINS
         Baroukh atta Ado-nay  élo-hénou mélèkh haôlam achèr kidechanou
         bemitsvotav vetsivanou âì netilath yadalme.
 
                    BENEDICTION SUR LE PAIN
 
         Lémibsaâ âl nifta, kézéta oukhblâta, térène yodine naqta, sétimine
         oufrichine, méchah zeta dakhia, détahanine réh’ala, venaghdine
         nahalaIa béghava bélahchine, hala néma razine oumiline
         dighnizine, déléthone mithazine, témirine oukhbichine, étâtérath
         calla, bérazine dilêla begho hale hilloula déIrine qaddichine.
         Baroukh atta Ado-nay  élo-hénou mélèkh haôlam hammossi lé-hém
         mine haarèss.
____________________________________


 

KIDOUCH DU CHABBAT MIDI

Se recite assis.
On tient la coupe sur la paume de la main . 
Mizmor léDavid Adon-ay royi lo E’hsar, Bine-ote déché yarbitsèni a1-mei ménou¬khote ina-ha1èni. Nafchi yêchovèv yanek¬hèni vêma’ague-lei tsédéq léma’ane chémo. Gam ki  e1èkh bé guei tsalmavéte lo ira  ra ki ata imadi chivtékha oumiche’ané-tékha hèma y-nakhamouni. Ta’arokhe léfanay choul’hane néguéde tsoré-raïe dichane-ta vach-émén rochi kossi révaya. Akh tov va’hésséd yirdéfouni kol yémeï ‘haï-ya véchavti béveite Adon-ay lé-orêkh yamim.

Im tachiv miChabbate raglékha, ‘assote ‘hafats-ékha beyom qad-chi. Vékarata laChab¬bate ‘onégue likdoch Adon-ay mékhou¬bade. Vékhibade-to mè’assote dérakhékha, mimétso ‘héftsékha vé-dabér davar. Az  tite¬‘anague ‘al Adon-ay vé-hirkav-tikha ‘al bamo¬teï haréts. Véha-akhal tikha nakha1ate Ya’akov avikha ki pi Adon-ay dibère.

Véchamérou vénei Yisraèl éte haChabbate. Laaassote éte ha Chabbate lédorotam bérite ‘olam. Béni ouveine bénei Israèl ote hi lé’olam. Ki chèchéte yamim assa Adon-ay éte hachamayim vééte haaréts, ouvayom hachévi’i cha¬vate vayinafache.
‘Al kène bèrakh Adon-ay éte yom haChabbate vaï-kadéchè-hou.

Savri maranane
 L’assemblée répond : Lé~hayim).

Baroukh ata Adon-ay, Elohé-nou mélékh ha’olam, borré peri hagué¬féne.

Le chef de famille boit le Vin et passe le vin aux convives

On fait le netilat Yadaim  (on ne parle plus)

On fait la bénédiction du pain.
On distribue un morceau de pain à tous les convives.

Puis on passe au repas.

   KIDOUCH/SAMEDI SOIR HAVDALA

         A condition que ce ne soit pas veille de fete
 

         Richon Letsion Hiné Hinam : VéliyérouchlaIm mévassère
         étène. Koss yéchouoth Essa ouvchem Ado-nay  Ekra Ana
         Ado-nay  Ochianah na : Ana Ado-nay  atsliha na
         Atsil ihenou Atsliha dérakhénou Atsi iha Limoudénou ouchlah
         bérakha revaha Véatslaha bekhol Maassé Yadénou Kédikhtiv
         Yissa Bérakha méhet Ado-nay  outsédaka Méélohé Yich’o.
         Layéoudim hayeta horah véssimkha véssassone vikar. Oukhtiv
         Vay’hi David lékol Dérakhav Maskil VAdo-nay  mo ken Yiyé
         Imanou.

         BENEDICTION SUR LE VIN
         Sabri maranane
         Baroukh ata Ado-nay élo-hénou mélèkh aholam bore pen
         aguefen.

      BENEDICTION SUR LES PARFUMS
         Baroukh ata Ado-nay  élo-hénou mélèkh aholam bore isshé
         béssami m

      BENEDICTION SUR LA FLAMME DE LA BOUGIE
         Baroukh ata Ado-nay  élo-hénou mélèkh aholam bore méoré
         ha-èch.

         Baroukh Ata Ado-nay  élo-hénou mélèkh aholam hamavdii
         bein kodech léhol, ou bein Or Léhochekh ou bein Israel
         Iaamim ou ben yom hachévii lé chéchèt yemei hamaasé.

         Baroukh ata Ado-nay  hamavdil bein kodech léhol.

____________________________________


  Benediction pour le Talith

         Baroukh ata Ado-nay  élo-hénou mélekh haolam acher
         kiddéchanou bémitsvotav vétsivanou léhithatef betsitsith.

____________________________________


Benediction pour les Téphilin

      Pour le bras:
         Baroukh ata Ado-nay  élo-hénou mélekh haolam acher
         kiddéchanou bémitsvotav vétsivanou Iéhanyah téphiline.
         Pour la tête:
         Baroukh ata Ado-nay  élo-hénou mélekh haolam acher
         kiddéchanou bémitsvotav vétsivanou al mitsvat téphiline.
 
 

____________________________________


 Benediction du Séfer
       Avant la lecture de La Torah

         Hachem immakhem
         Barékhou ète Ado-nay  amévorakh. Baroukh Ado-naI amévorakh
         Iéolam vaèd.
         Baroukh ata Ado-nay  élohénou mélekh haolam acher bahar
         banou mikol haamim vénatane Ianou ète torato.
         Baroukh ata Ado-nay  notène a torah.

         Après la lecture de la Torah
         Emeth toraténou hakeddoucha.
         Baroukh ata Ado-nay  élo-hénou mélekh haolam acher natane
         Lanou torato torate émeth véhayé olam natane bétokhénou.
         Baroukh ata Ado-naI notène a Torah.

____________________________________


  KADISH SEPHARADE
 

         Yitgadal veyitkadach chemé raba(amen), bealma di vera khirouté,
         veyamlikh malkhouté, veyatsma’h pourkané vikarèv mechi’héh
      (amen), be’hayékhone ouveyomékhone ouve’hayé dekhol bet
         yisrael, baagala ouvizmane kariv veimrou amen.

         Yehe chemé raba mevarakh lealam ouleolmé almaya, yitbarakh
         veyichtaba’h veyitpaar veyitromam veyitnassé veyithadar veyitalé
         veyithalal chemé dekoudcha, berikh hou (amen). Leéla mm kol
         birkhata vechirata tichberata vené’hémata, daamirane bealma,
         veimrou amen.

      Ne se recite qu ‘au temple après une étude tabmudique:
         Al yisrael veal rabanane veal talmidéhone veal kol talmidé
         tahuidéhone deyatvine veaskine beoralta kadichta di veatra
         hadene  vedi vekhol atar veatar, yehd lana oulehone oulekhone
         chelama ‘hina vé’hisda ve’hayé arikhé oumezoné revi’hé vera’hamd mine
         kodam Claha mare chemaya veara, veimrou amen.

         Yehé chelama raba mine chemaya ‘hayim vessava vichoua
         vené’hama vechézava ourfoua ougue’oula ousseli’ha vekhapara
         veréva’h vehatsala, lanou oulekhol amo Yisrael, veimrou amen.

         Ossé chalom bimromav hou bera’hamav yaasse chalom alénou veal
         kol amo yisrael veimrou amen.

____________________________________


    BENEDICTIONS DU MATIN

                 Le matin au réveil on dit la louange suivante:
                    même si on  ne s’est pa encore lavé les mains:

         Mode (la femme dit Moda) ani léfanékha
         mélèkh Hai véka-yam ché-éHézar-ta bi nichmati béHémla. Raba
         émounatékha:
 

 Avant l’ablution du matin on veillera a ne rien toucher de ses mains aucun de ses
         membres  ni aucun vétemnent. Pour l’ablution du matin on fait ainsi:
 A l’aide d’un Kéli, on verse une mnesure sur la main droite, puis sur la main gauche.
         On procède ainsi trois fois de suite, de sorte que chaque main aura été arrosée en alternance trois fois. L’ablution porte sur les doigts jusqu’à (a premiere phalange. On passera ses doigts encore humides sur ses yeux. Si les yeux sont sales, il sera permis de les laver avec trés peu d’eau. Après s’être habillé on dira les bénédictions du matin.

         Après s’être lavé les mains et avant de les essuyer on les élèvent, et on dit:


         Baroukh ata Ado-nay  élo-énou mélèkh a-Olam
         achèr kidéchanou bémits-votav vétsi-vanou al nétilat
         yadaim:
              -  Chaque fois qu’on satisfait a ses besoins
              et après s’être lavé et essuyé les mains, on dira:

         Baroukh ata Ado-nay élo-énou mélèkh a-Olam
         achér yatsar èt a-adam békhokhma. Ouvara vo nékavim nékavim.
         H’aloulim Haloulim. Galoui’ vé-yadoua lifné khissé khévodékha ché-
         im yissatèm eHad mé-èm o im yipataH’ eHad méhém ey éfchar lé-
         it-ka-yèm afilou cha-â eH’at. Baroukh ata Ado-nay rofé khol bassar
         oumafli la-hassot:.

         Eloay (on marque un temps d'arrêt), néchama
         chénatata bi téora. Ata vérata. Ata yétsarta. Ata néfaH’ta bi. Vé-ata
         méchaméra békirbi. Vé-ata atid litéla miméni. Oul-aH’azira bi lé-atid
         lavo. Kol zémane ché-anéchama vékirbi mode ani léfanékha
         Ado-nay ’ éloai vélo-é avotai cheata ou ribone kol ama-assim. Adone kol
         anéchamot. Barouh ata Ado-nay  amaHazir néchamot lif-garim
         métim:

         Baroukh ata Ado-nay  élo-énou mélèkh a-Olam
         anotén lassékh-vi bina lav-Hine ben yom ouvén lay1a
         Baroukh ata Ado-nay  élo-énou mélèkh a-Olam pokéaH’ Ivrim
         Baroukh ata Ado-nay elo-énou mélékh a-Olam matir assourim
         Baroukh ata Ado-nay  élo-énou mélékh a-Olam zokéf kéfoufim
         Baroukh ata Ado-nay élo-énou mélèkh a-Olam malbich öroumim
         Baroukh ata Ado-nay  élo-énou melekh a-Olam anotén la-ya-êf koaH’:
         Baroukh ata Ado-nay  élo-énou mélèkh a-Olam roka a-arèts al amaym:
         Baroukh ata Ado-nay  elo-enou mélèkh a-Olam amékhine mits-ade
         gavere
         Baroukh ata Ado-nay  elo-enou melekh a olam  cheassa ly kol tsarhay
         Baroukh ata Ado-nay  élo-énou mélèkh a-Olam ozèr israel bigvoura
         Baroukh ata Ado-nay  élo-énou mélèkh a-Olam Otèr Israel bétif-ara
         Baroukh ata Ado-nay  élo-énou mélékh a-Olam chélo Ossani goy

 (les Femmes disent : Baroukh ata Ado-nay  élo-ënou mélèkh a-ôlam chélo âssani go-ya:)

         Baroukh ata Ado-nay  elo-enou mélèkh a-Olam chélo assani avéd.

      (Les Femmes disent : Baroukh ata Ado-nay  élo-énou  mélèkh a-ôlam chélo assani chifH’a:)

         Baroukh ata Ado-nay  élo-énou melekh a-Olam chélo Ossani icha

      (Les Femmes disent : Baroukh ata adonay elo enou melehr aolam ché-assani kir-t.sono:)

         Baroukh ata Ado-nay  élo-énou mélékh a-Olam ama-avir H’evle
         chéna mé-ênai nou  out-nouma me-af-apenou
 

         Vy-i ratsone mléfanékha Ado-nay 
         éloenou  veloe avotenou chétargilénou bétoratékha. Vétad-bikénou
         bémitsvotékha. ve-al tévi-éni lidé Hrate. Vélo lidé âverha. Vélo lidé
         nissa-yone. Vélo lidé viza-yone. Vétar-Hikénou  mi-yétsèr ara, Vétad-
    bikénou béyétsèr atov outenenou  le a ava le rhene oul-H’éssèd oul-raHamim be-
         ênékha ouv-ené khol roenou. Végamlénou H’assadim tovim. Baroukh ata
         Ado-nay  gomèl Hassadim tovim le-amo Israel:
 

         Ye-i ratsone miléfanékha Ado-nay 
         élo-énou véloé avotenou chétatsilénou a-yom ouv-khol yom va-yom me-
         azé fanim.Me-adam ra, me icha raha, Mi-yétsèr rah,
         MéHavér ra. Michakhén ra, Mipéga ra, Mé-a-yine ara.
         Oumilachone ara.Mimalchinoute mehedoute chekere
         miss neate Abire iote, mealila mimita mechouna.
         Mehrolaym raym mimikerim raym
         Midine kaché. Oumiba-al dine kaché. Ben chou-
         ben berit. Ouvèn ché-éno ben berit, oumedina chel gueynam
 

         Baroukh ata Ado-nay  élo-énou mélèkh a-Olam
         achér kidéchanou bémits-votav vétsivanou Al divré tora:
 

         Véa-ârèv na Ado-nay  élo-énou
         et divré torate-kha béfinou ouv-fifi-yot Omékha bet israel. Véni-yé
         anaH ‘nou vêtsé-étsaénou vétsé-étsaé tsé-étsaénou
         koulanou yod-ê chémékha vélom-dé torate-kha
         lichma.
         Baroukh ata Ado-nay  am-lamed tora lé-Omo israel:
         Baroukh ata Ado-nay  élo-énou rnelekh a-Olam acher baH’ar banou mikol a-
         amim vénatane lanou èt torato.
         Baroukh ata Ado-nay  notén atora:

         Vay-dabér Ado-nay  èl moché lémor:
         Dabèr èl a-arone vé-èl banav lémor ko tévar-khou èt
         béné israel. Amor la-em: Yévarèkhekha Ado-nay  vé-yich-
         mérékha: Ya-èr Ado-nay . Panav élékha viH’ounéka:
         Yissa Ado-nay . Panav élékha vé-yassèm lékha chalom:
         Vé-ssamou èt chémi âl béné israel. Va-ani avar-khèm:
 
 

____________________________________


ACHRE

        Achré yoch-vé vétékha.
         Od yéalelou-kha séla: Achré a-am chéka-kha lo. Achré
         a-am ché-Ado-nay  élo-av:

         145  Té-ila lédavid aromim-kha
         élo-ai amélèkh. Va-avar-kha chim-kha lé-Olam va-ed:
         Békhol yom avar-khéka. Va-aalela chim-kha lé-Olam
         va-ed: Gadol adonay oum-oulal mé-od. Vélig-doulato
         en Hékèr: Dor lédor yéchabaH’ ma-Ossékha. Oug-
         vourotékha yagidou: Adar kévod odékha. Védivré niflé-
         otékha assiHa: Vé-ëzouz nor-otékha yomérou. Oug-
         doulat-kha assapéréna: Zékhèr rav touv-kha yabi-oU.
         Vétsid-kat-kha yéranénou: Ha noun véraHoum adonay.
         Erèkh apa-yim oug-dol Hassèd: Tov Ado-nay  lakol.
         VéraH’amav al kol ma-assav: Yodoukha adonay kol ma-
         össékha. Va-Hassidékha yévare-khou-kha: Kévod mal-
         khout-kha yomérou. Oug-vourotekha yédabérou: Lé-
         odi-a livné a-adam gévourotav. Oukh-vod adar
         malkhouto: Malkhout-kha malkhout kol Olamim. Oumèm-
         chaltékha békhol dor vador: Somèkh adonay lékhol
         anoflim. Vézokèf lékhol akéfoufim: Ené khol élékha
         yéssabérou. Véata notén la-em èt akhlam be-Ito:
         *(En disant ce verset. on doit penser avec ferveur, que l’Eternel
            accorde a chacun sa Parnassa)
     *Potéa'H èt yadékha. Oumassbi-â lékhol Hay
         ratsone:
         Tsadik Ado-nay békhol dérakhav. VéHassid
         békhol ma-assayv: Karov adonay lékhol kor-av. Lèkhol
         achèr yikra-ou-ou ve-emet: Retsone yéré-av ya-asse.
         Vé-èt chav-atam yichmâ véyochi-ëm: Chomèr Ado-nay 
         èt kol o-avav. Ve-et kol ar-ch-Im yach-mid: Te-ilat
         Ado-nay  yédabèr pi. Vivarèkh kol bassar chèm kod-cho
         lé-Olam va-ed: Va-anaHnou nevarekh ya me-ata ve-
         ad Olam alelou-ya.
 
 

____________________________________


BIRKAT HAMAZONE
 
Bénédiction après le repas

(le chabbat et les jours de fêtes, on commence ici):
Chir hamaalot béchouv Ado-naï ète chivat tsione hayinou ké’holmim. az ymalé sé’hok pinou oulchonénou rina. az yomerou vagoïm higdil Ado-naï laassot im éléh. higdil Ado-naï laassot imanou hayinou sémé’him. chouva Ado-naï ete chéviténou kaafikim banéguev. hazor-im bedim-a berinah yktsorou. halokh yélèkh ouvakho nossé méchèkh azara bo yavo bérina nossé aloumotav.
Livnei kora’h mizmor chir yessoudato béharerei kodèch. ohèv Ado-naï chaarei tsione mikol michkenot yaacov. nikhbadot médoubar bakh ir ha elo-him sélah. azkir rahav ouvavel léyodaï hiné feléchèt vétsor im kouch zéh youlad cham. oultsione yéamar ich véich youlad bah véhou yékhonenéha élione. Ado-naï yspor bikhtov amim zéh youlad cham sélah. vécharim ké’holelim kol mayanaï bakh.
Avarkha éte Ado-naï bekhol éte tamid téhilato béfi. sof davar hakol nichma éte haelo-him yéré véèt mitsvotav chémor ki zéh kol haadam. téhilat Ado-naï yédabèr pi vivarékh kol bassar chèm kodcho léolam vaéd. vaana’hnou névarèkh y-a méata véad olam halélouya.

(avant de se rincer les doigts,on dit):
zéh ‘hélèk adam racha méelo-him véna’halat imro méel.

(après le rincage des doigts):
vayedabér élaï zéh hachoul’hane achèr lifnei Ado-naï.

(Zimoun: si il y a trois personnes qui prient)

(l’officiant) rabotaï névarèkh ( en Yiddish: rabossaï mir vélène benchène)
(l’assemblee) yéhi chém Ado-naï mévorakh méatah véad olam
(l’officiant) yéhi chém Ado-naï mévorakh méatah véad olam
birchout maranane vérabanane véravotaï névarékh (elo-hénou) chéakhalnou michélo
(l ‘assemblee) Baroukh (elo-hénou) chéakhalnou michélo ouvtouvo ‘hayinou
(l’officiant) Baroukh (elo-hénou) chéakhalnou michélo ouvtouvo ‘hayinou

Baroukh Ata Ado-naï elo-hénou mélékh haolam azane ète haolam koulo bétouvo bé’hène bé’héssèd ouvera’hamim. hou noténe lé’hém lékhol bassar ki léolam ‘hassdo. ouvtouvo hagadol imanou tamid lo ‘hassèr lanou véal yé’hessar lanou mazone léolam vaéde. baavour chémo hagadol ki hou el zane oumfarness lakol oumétiv lakol oumékhine mazone lékhol bériotav achér bara, kaamour potéa’h ète yadékha oumasbia lékhol ‘hai ratsone.

Baroukh Ata Ado-naï azane ète hakol
Nodé lékha Ado-naï elo-hénou al chéhin’halta laavoténou érèts ‘hèmda tova our’hava, véal chéotsétaanou Ado-naï elo-hénou méèréts mitsraïm, oufditanou mibeit avadim véal béritékha ché’hatamta bivsarénou, véal toratékha chelimadtanou, véal ‘houkékha chéhodatanou, véal ‘haim ‘héne va’hésséd ché’honantanou, véal akhilat mazone chaata zane oumfarnesse otanou tamid békhol yom ouvkhol éte chaah.
Véall hakol Ado-naï elo-hénou ana’hnou modim lakh, oumvarekhim otakh ytbarèkh chimkha béfi kol ’hai, tamid léolam vaéd. kacatouv véakhalta véssavata ouvérakhta ète Ado-naï elohekha al haaréts hatova achèr natane lakh. 

Baroukh Ata Ado-naï  al haarèts véal hamazone.
Ra’hèm Ado-naï elo-hénou al israel amékha, véal yéroushalaïm irékha, véal tsion michkane kévodékha, véal malkhout beit david mechi’hékha, véal habayit hagadol véhakadoch chénikra chimkha alav. elo-hénou avinou réénou
(chabbat et fêtes : roénou),
zonénou, parnéssénou, vékhalkélénou, véharvi’hénou véharva’h lanou, Ado-naï elo-hénou méhéra mikol tsaroténou. véna al tatsrikhénou Ado-naï elo-hénou lo lidé matnat bassar vadam, vélo lidé halvatam, ki im léyadékha hamléa haptou’ha hakdocha véhar’hava, chélo névoch vélo nikalèm leolam vaèd.

le chabbat, on dit :
Rétsé véa’halitsénou Ado-naï elo-hénou bémitvotékha ouvemitsvat yom hachévii hachabat hagadol véhakadoch hazé, ki yom zé gadol vékadoch hou léfanékha lichbot bo vélanoua’h bo, béahava kémitsvat rétsonèkha. ouvirtsonékha hania’h lanou Ado-naï elo-hénou chélo téhé tsara véyagone vaana’ha béyom ménou’haténou véarénou Ado-naï elo-hénou béné’hamat tsione irékha ouveviniane yérouchalaïm ir kodchékha ki Ata hou baal hayéchouot ouvaal hané’hamot.

les jours de fêtes et de demi-fêtes, on dit :
Elo-hénou véélo-hé avoténou yaalé véyavo véyaguia véyéraé véyératsé véychama véypakèd véyzakhèr zikhronénou, oufikdonénou vézikhrone avoténou vézikhrone machia’h ben david avdékha vezikhrone yerouchalaïm ir kodchekha vézikhrone kol amékha beit israel léfanékha lifléta létova lé’hène oule’héssèd oulera’hamim oule’haïm tovim oulechalom béyom:
à roch hachana, on dit : hazikarone hazé,
à souccot, on dit : ‘hag hasoukot hazé,
à chemini atsérèt et sim’hat torah, on dit : chemini atsérèt ha’hag hazé,
les jours de fêtes, on dit : béyom tov mikra kodèch hazé,
zokhrénou Ado-naï bo létova, oufokdénou vo livrakha, véochiénou vo lé’haïm tovim. ouvidvar yéchoua véra’hamim ‘hous vé’honenou véra’hem alénou véochiénou ki élékha énénou ki el mélèkh ‘hanoune véra’houm ata.
Ouvené yerouchalaïm ir hakodèch bimhéra béyaménou.

Baroukh Ata Ado-naï boné béra’hamav yérouchalaïm amen.

Baroukh Ata Ado-naï Elo-hénou mélèkh haolam haèl avinou malkénou adirénou borénou goalénou yotsrénou kédochénou, kédoch yaakov. roénou roé israel hamélèkh hatov véhamétiv lakol békhol yom vayom hou hétiv lanou hou métiv lanou hou yétiv lanou hou guémalanou hou gomelénou hou igmélénou laad lé’hène oule’héssed oulera’hamim ouleréva’h hatsala véhatsla’ha bérakha vichoua né’hama parnassa véhalkala. véra’hamim vé’haïm vechalom vékhol tov oumikol touv léolam al yé’hasrénou.
hara’hamane hou ymlokh alénou léolam vaèd.
hara’hamane hou ytbarèkh bachamaïm ouvaarèts
hara’hamane hou ychtaba’h lédor dorim, véytpaèr banou laad oulenétsa’h nétsa’him, véythadar banou laad ouléolmé olamim.
hara’hamane hou yéfarnessénou békhavod.
hara’hamane hou ychbor ol goyim méal tsavarénou véhou yolikhénou komémiyout léartsénou.
hara’hamane hou ychla’h bérakha mérouba bévaït zé véal choul’hane zé chéakhalnou alav.
hara’hamane hou ychla’h lanou ète eliaou hanavi zakhour latov. vivassèr lanou bessorot tovo yéchouot véné’hamot
hara’hamane hou yévarèkh ète adonénou morénou vérabénou mélèkh hamachia’h léolam vaèd.
hara’hamane hou yévarèkh ète avi mori baal habaït hazé véèt imi morati baalat habaït hazé otam véèt bétam véèt zaram véèt kol acher lahem otanou véèt kol acher lanou kémo chébérakh ète avoténou avraham its’hak véyaakov bakol mikol kol kène yévarèkh otanou koulanou ya’had bivrakha chéléma vénomar amen.

mimarome yélamdou alav véalénou zékhout chétéhé lémichmérèt chalom vénissa bérakha méèt Ado-naï outsedaka méélo-heï ychénou vénimtsa ‘hène vessékhel tov béénei elo-him véadam.

Chabbat, on dit : hara’hamane hou yan’hilénou léyom chékoulo chabat ouménou’ha léhayé haolamim.

Roch hachana, on dit : hara’hamane hou yé’hadèch alénou ète achana azot létova vélivrakha
Les jours de fêtes, on dit : hara’hamane hou yan’hilénou léyom chékoulo tov
Souccot, on dit : hara’hamane hou yakim lanou ète soukat david hanofélèt
hara’hamane hou yzakénou limot hamachia’h oule’hayé haolam aba. 

magdil (chabbat et fêtes : migdol) yéchouot malko, véossé ‘héssèd lemchi’ho, lédavid oulezaro ad olam. ossé chalom bimromav hou yaassé chalom alénou, véal kol israël véimerou amen.
yrou ète Ado-naï kédochav ki èin ma’hsor liréav kéfirim rachou véraévou védorché Ado-naï lo ya’hsérou kol tov. hodou l’Ado-naï ki tov ki léolam ‘hasdo. potéa’h ète yadékha oumasbia lékhol ‘haï ratsone. 
Baroukh haguévèr achèr yvta’h bAdo-naï véhaya Ado-naï mivta’ho.


 


Copyright © 2001-Cyber-Contact.com 
Le Portail  des Portails  francophone de la Communauté Juive 
 

_____________________________________________